Pagina's

maandag 8 april 2013

Nieuwe dojocho voor de Aikido Kumano Juku Dojo.Anno Motomichi sensei werd dojocho van de Kumano Juku Dojo na het overlijden van Hikitsuchi sensei in 2004 (2-2-2004). In de afgelopen negen jaar heeft hij met grote inzet deze verantwoordelijke taak vervuld. Hij gaf vrijwel dagelijks les, gaf speciale Aikido seminars en reisde naar meerdere landen in Europa en naar de V.S. om daar Aikido stages te geven. Tijdens mijn verblijf in Japan in 2008 kreeg ik persoonlijke instructie van hem en trainde ik bovendien met hem. De persoonlijke gesprekken die ik met hem had maakten telkens weer diepe indruk op me. Tot mijn grote vreugde ging hij in 2009 in op mijn uitnodiging om naar Nederland te komen. Hij kwam in het gezelschap van Sugawa shihan en Nishi shihan en met Tim Detmer san als tolk en assistent-leraar. Het werd een heel bijzondere Aikido stage, waarbij ik enkele gecalligrafeerde kakejiku in ontvangst mocht nemen als bevestiging van mijn taak als leraar Aikido.

Recentelijk heeft Anno sensei te kennen gegeven dat hij zijn functie wil neerleggen ten behoeve van een jongere generatie. Zijn gezondheid is nog altijd goed, maar zijn gevorderde leeftijd vormde voor hem aanleiding zijn functie als dojocho over te dragen.

Met ingang van 1 april 2013 is Sugawa shihan benoemd tot de nieuwe dojocho van de Kumano Juku Dojo in Japan.
De overige verantwoordelijkheden zullen als volgt verdeeld worden;
Dojocho Daiko (neemt de dagelijkse zaken waar uit naam van de dojocho):  Nishi shihan
Shihan Bucho (is naast de dojocho daiko als tweede verantwoordelijk voor alle dojo zaken): Suzuki shihan
Jimukyokucho (algeheel secretaris verantwoordelijk voor alle management taken) Tasaka shihan
Sinjitanto (verantwoordelijk voor alle taken met betrekking tot Shinto) Kuribayashi shihan

De taak van Dojocho valt met name in het Westen vaak samen met die van hoofdleraar. In de Kumano Juku Dojo is dit echter niet het geval, het gebruikelijke lesschema blijft onveranderd.

Avondlessen;
Maandag: Tasaka shihan
Dinsdag: lessen voor kinderen o.l.v. Fujioka shihan
Woensdag: Kuribayashi shihan
Donderdag: Suzuki shihan
Zaterdag: Nishi shihan

Ochtendlessen;
Maandag en Zaterdag: Tim Detmer san
Dinsdag en Donderdag: Saito san
Woensdag en Vrijdag: Enomoto san.
Indien een hooggeplaatste shihan aanwezig is, neemt deze veelal de les van die dag over.

Vanuit de Auvergne wensen we de nieuwe dojocho en zijn waarnemers veel success, wijsheid geluk en vreugde toe met de verantwoordelijke taken die ze op hen hebben genomen. En Anno Motomichi sensei kunnen we niet genoeg danken voor alles wat hij heeft gedaan en betekent voor mij persoonlijk, voor ons beiden en voor de dojo.

Tom Verhoeven, dojocho,
Kim Fok, docent

(Met dank aan Tasaka Mitsuo shihan voor het toesturen van alle informatie)

Auvergne, lente 2013

Geen opmerkingen:

Een reactie posten