Pagina's

zondag 26 februari 2012

Fujimoto sensei overleden


Deze week kwam het trieste bericht van het onverwachte overlijden van Yoji Fujimoto sensei op maandag 20 februari 2012.

Yoji Fujimoto sensei werd geboren in Yamaguchi, Japan op 26 maart 1948. Zijn vader was een hachidan kendoleraar die les gaf aan de lokale politie en Yoji Fujimoto al op jonge leeftijd liet kennis maken met de beoefening van Budo. Hij werd door zijn vader geintroduceerd aan de Aikikai Hombu dojo en trainde daar zo intensief dat hij reeds op zijn veertiende een shodan en op zijn eenentwintigste een sandan toegekend kreeg. In die periode was Koichi Tohei zijn voornaamste sensei. In de jaren zeventig werd hij als Aikikai Hombu dojo shihan naar Italie gezonden om er Tada sensei te assisteren. Tada sensei zou ook een grote invloed hebben op de verdere ontwikkeling van Fujimoto sensei’s Aikido.
In 2010 ontving Yoji Fujimoto sensei een hachidan van doshu Moriteru Ueshiba.

Fujimoto sensei met zijn certificaat voor hachidan

Het Aikido van Fujimoto sensei was in de eerste plaats heel esthethisch. Het was echt een genoegen om te kijken naar de mooie bewegingen, de fraaie combinaties en de vele variaties. Hij kreeg daarom ook grote bekendheid als stylist. Alleen de aikidoka die persoonlijk onderricht van hem hadden gekregen wisten hoe stevig en compact zijn technieken konden aanvoelen. Zijn lessen hadden een mooie balans tussen technieken voordoen, uitleggen en vervolgens de deshi zelf te tijd te geven de techniek te onderzoeken en te ondervinden en het dan weer op het juiste moment ingaan op meer kleine details, door bijvoorbeeld de techniek op te breken in verschillende delen. Hij kon ook precies zijn waar het om correct gedrag in de dojo ging. Op mijn uitnodiging om naar Nederland te komen was hij gelukkig bereid in te gaan. De stage werd gehouden ter ere van het 15-jarig bestaan van de dojo in november 2006. Zoals gebruikelijk begon de les met een buiging naar de kamiza. Sensei draaide zich vervolgens om, wachtte even, zag hoe een aantal aikidoka boog en boog op zijn beurt. Pas toen bogen alle anderen. Zijn vraag was daarop; “wie buigt als eerste, de leraar of de leerling? Van verschillende kanten klonk een heel beslist; “de leraar buigt eerst!” Geduldig legde sensei uit dat de leerling aan de leraar vraagt om les te krijgen en dat doet met de woorden “onegai shimasu” en een buiging. Waarop hij de les weer opnieuw liet beginnen en na het omdraaien rustig wachtte tot iedereen een buiging had gemaakt vooraleer hij zelf boog. In de gesprekken die ik met hem had na die les benadrukte hij steevast het belang van het juiste gedrag door de Aikido deshi.

Fujimoto sensei en Tom Verhoeven

Fujimoto sensei in Nederland

Fujimoto sensei en Tom Verhoeven : kokyu nage

Fujimoto sensei en Tom Verhoeven

Hij had een groot gevoel voor humor en hij hield van plagen. Tijdens een grote Aikido stage in Basel waren er lessen speciaal bedoeld voor leraren en een van die lessen werd door hem gegeven. Er werd begonnen met basisbewegingen met de bokken. Enkele leraren hadden zich de vreemde gewoonte aangemeten de bokken na elke slag naar beneden tot voor het kruis te drukken. Fujimoto sensei zag het, vroeg waar het voor bedoeld zou kunnen zijn en begon het al wandelend door de zaal na te doen. Het zag er obsceen uit en de tranen van het lachen liep over ieders wangen. In dit soort lessen kon hij strikt zijn – hij gaf immers les aan mensen die op hun beurt de kunst weer overdroegen en dan stelde hij hogere eisen dan wanneer hij aan beginners les gaf.

Lange tijd heb ik de hoop gehad dat het nog eens tot een tweede Aikido stage met hem in Nederland zou komen.
Fujimoto sensei was een sympathieke man en een buitengewoon inspirerende Aikido-leraar. Hij is ons veel te vroeg ontvallen.
Yoji Fujimoto sensei is 63 jaar oud geworden.

Tom Verhoeven
Auvergne, winter 2012
                   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten