Pagina's

woensdag 22 februari 2012

Ganseki Otoshi


Judo kreeg in zijn beginperiode grote bekendheid dankzij Saigo Shiro, de belangrijkste en bekendste leerling van Judo grondlegger Jigoro Kano in die tijd. Saigo Shiro slaagde er in om bij elk toernooi van elke tegenstander te winnen. Dat lukte hem vooral met een techniek die hij niet van Jigoro Kano maar van zijn eerdere leermeester Saigo had geleerd. Saigo was een vertegenwoordiger van de Takeda han en zou later les geven aan Takeda Sokaku, die op zijn beurt weer les gaf aan Aikido grondlegger Ueshiba Morihei. De techniek waarmee Saigo Shiro zijn tegenstanders overwon stond bekend als Yama Arashi (Berg Storm). Deze techniek is verloren gegaan. De techniek kon indertijd nog niet worden vastgelegd op foto of film. Er bestaan wel enige beschrijvingen van, maar deze zijn veelal van latere datum en verschillen nogal van elkaar. Het Judo curriculum kent wel een Yama Arashi, maar dit schijnt niet de oorspronkelijke techniek van Saigo Shiro te zijn geweest. Sommigen menen dat het een soort Se nage (schouderworp) is geweest, anderen menen dat het meer een vorm van Shiho nage was. Er zijn er ook die menen dat de techniek hetzelfde was als de techniek die in Aikido bekend staat als Ganseki Otoshi.

Tom Verhoeven 1995 Ganseki Otoshi
Ganseki betekent grote rotsblok. Otoshi betekent val. Er zijn twee manieren waarop de techniek uitgevoerd kan worden.
  1. Shite heeft kans gezien om zich onder Aite’s centrum te plaatsen en hem op beide schouders te kantelen. Aite komt ruggelings op de schouders van Shite te liggen. Indien Aite bijtijds mee beweegt kan hij zijn benen optillen, hierdoor kan hij achterwaarts kantelend op beide voeten terechtkomen (zie foto).
  2. Aite beweegt niet op tijd mee en komt daardoor nagenoeg machteloos op de schouders van Shite te liggen. Deze stapt abrupt onder Aite vandaan, op vrijwel dezelfde wijze bewegend als bij shiho nage, en laat Aite vallen (otoshi). 

Zoals de naam al aangeeft is Ganseki otoshi geen worp. Het is het veroorzaken van een val bij Aite.
Het is een rigoreuze techniek die beslist niet geschikt is voor beginners. De techniek vergt een grote mate van geoefendheid en atletisch vermogen. Vanwege de moeilijkheidsgraad en het risico van blessures is de techniek geschrapt van het Aikikai curriculum. Er zijn slechts nog weinig Aikido dojo waar men bekend is met deze techniek en waar deze ook beoefend wordt.

Tom Verhoeven
Auvergne, winter 2012

Geen opmerkingen:

Een reactie posten