Pagina's

dinsdag 3 april 2012

Alan Ruddock overleden


Op 2 april 2012 is in Dublin de Ierse Aikido leraar Alan Thomas Ruddock (10 januari 1944 - 2 april 2012) overleden.

Alan Ruddock ontspannen na afloop van een seminar in Leiden  
Alan Ruddock demonstreert zijn manier van shiho nage ura
Alan Ruddock's uitleg over de principes van Aikido
Alan Ruddock demonstreert kote gaeshi tijdens seminar in Leiden
Alan Ruddock en David Halsall in Leiden
Alan beoefende op jonge leeftijd Shotokan karate. In Engeland maakte hij kennis met Aikido. Begin jaren zestig verbleef hij drie jaar in Japan om er Aikido te beoefenen aan de Aikikai Hombu dojo. Hij kreeg van meerdere shihan les en incidenteel ook van de Aikido grondlegger zelf. Hij behaalde er zijn shodan.
Zijn eerste Aikido dojo was gevestigd in Ierland. Na zijn verhuizing naar het eiland Man begon hij daar een IOM Aikikai Aikido dojo. Hij gaf met enige regelmaat Aikido stages in Ierland en was daar de initiatiefnemer van een onafhankelijke Aikido-organisatie die hij de naam Aiki no michi meegaf. In de loop der jaren gaf hij incidenteel Aikido lessen in landen als Spanje, Polen en Engeland. Op mijn uitnodiging heeft hij meerdere keren in Leiden, Nederland lessen Aikido gegeven. Ik ging op mijn beurt jaarlijks naar zijn dojo op het eiland Man om daar les te geven. Het waren boeiende uitwisselingen van ideeen over Aiki.
Aanvankelijk orienteerde Alan Ruddock zich sterk op de Aikikai methode, maar voegde daar vaak oefeningen of technieken uit andere stijlen of andere krijgskunsten aan toe. Na een hernieuwing van zijn contacten met Henry Kono volgde hij steeds meer diens benadering van Aikido. Hierdoor werd het aantal technieken waar hij in les gaf steeds kleiner, geheel naar voorbeeld van Henry Kono, maar fleurde hij dit tijdens stages weer op met technieken die in geen enkel Aikido curriculum thuis hoorden. Met als gevolg dat vooral de meer ervaren aikidoka het niet langer herkenden als Aikido. Bij nieuwkomers waren het juist vooral mensen die geen serieuze affiniteit met Budo hadden die zich bij zijn nieuwe benadering thuis voelden. Volgens eigen zeggen geheel onbedoeld en ongewild heeft hij op deze wijze toch een eigen stijl van “Aikido” ontwikkeld met de bijbehorende fanatieke aanhangers die zijn methode als de enige juiste zien en de fervente tegenstanders van zijn methode die er niets bijzonders in zien.

De in Wales wonende David Halsall heeft de lessen van Alan Ruddock het langst van al zijn leerlingen gevolgd en hij is er in geslaagd om van Alan’s vroegste methode en diens latere lessen een samenhangend geheel te vormen.

Alan Ruddock en David Halsall  - 30 jaar geleden
Daarnaast zijn er in Ierland en op het eiland Man nog dojo te vinden die of Alan Ruddock’s Aikikai methode volgen of juist zijn meer recente methode.

Aan Alan Ruddock is een vierde dan Aikikai en een zesde dan Butokukai toegekend.

Een interview met Alan Ruddock van een aantal jaren terug is hier te vinden: interview Alan Ruddock 
Boeken geschreven door Alan Ruddock:Tom Verhoeven
Auvergne, lente 2012         

Geen opmerkingen:

Een reactie posten