Pagina's

woensdag 18 januari 2012

Hyori

Hyori is te vertalen met binnen en buitenkant, kop en staart, aanval en verdediging. Twee tegendelen die samen een eenheid vormen. Denk aan het yin-yang symbool of de Ouroboros, de in zijn eigen staart bijtende slang. De tekst over Hyori is van de grondlegger van de Shinkage ryu, Yagy Munenori - een leerling van Takuan Soho.
Ouroboros
Hyori is de basis van Budo. Met Hyori bedoel ik de strategie van het verkrijgen van de waarheid door middel van deceptie. Als je aanvoelt dat je tegenstander je probeert te misleiden en je valt toch aan, dan trap je in de door hem opgezette val en verlies je. Als jij daarentegen degene bent die hem probeert te misleiden, en je valt aan en hij trapt in de val leidt hem dan om te kunnen overwinnen. Als je merkt dat hij niet in de val trapt,  doe dan een andere aanval. Het komt er op neer dat het niet in de val trappen door de tegenstander hetzelfde is als wel in de val trappen.
In het Buddhisme wordt dit “upayakausalya” -  middelen genoemd. Zelfs als je innerlijk de waarheid verborgen houdt en uiterlijk je strategie uitvoert, indien het je lukt om de tegenstander over te halen naar de oprechte weg worden alle decepties waarheden. In Shinto wordt dit het mysterie (oku) genoemd en omdat het verborgen is leidt het er toe dat mensen geloof en vertrouwen hebben.  Wanneer men gelooft heeft dit voordelen. In de krijgers traditie wordt dit heiho, strategie / tactiek genoemd. Ofschoon strategieen decepties zijn, indien je door deceptie de ander kan overwinnen zonder hem letsel toe te brengen, wordt de deceptie uiteindelijk toch de waarheid. Dit is wat er bedoeld wordt met “verstoren om vrede te bereiken”.

Yagyu Munenori ; Hyoho Kadensho (vertaling uit het Engels; Tom Verhoeven)
Yagyu Munenori
Hyoho Kadensho

Over Hyori:      

Het begrijpen en toepassen van Hyori getuigt van een subtiele vaardigheid in Budo. In Aikido uit zich dit in een gevoelige connectie tussen Aite en Shite, technieken worden niet geblokkeerd of geforceerd, maar waar mogelijk subtiel overgenomen. Het uit zich ook in de bijzondere relatie tussen sensei en deshi en in het gedrag van de aikidoka onderling. Het is niet alleen belangrijk dat de aikidoka de vorm van reigi kent en toepast, maar hij moet zich ook realiseren dat het een aspect van Hyori is. Achteloos gedrag in de dojo of een verstoring van de verhouding tussen sensei en diens deshi duidt op een niet begrijpen van het idee van Hyori.

Hyori is een andere manier van het beschrijven van het principe Aiki. O Sensei sprak er over als het oude Aiki, maar Yagyu’s beschrijving van Hyori vormt al een bron van inspiratie voor het nieuwe Aiki. Ook bij Yagyu is het streven naar het behoud van het leven van de ander essentieel. En Hyori is daarbij het middel. Waar Yagyu Munenori het nog heeft over Hyori als een vorm van deceptie, een list, een middel om een doel te bereiken, daar is het in het denken van O Sensei ontwikkeld tot een alomvattende principe dat hij Aiki, liefde noemde.  

Tom Verhoeven   

Auvergne winter 2012

Geen opmerkingen:

Een reactie posten