Pagina's

dinsdag 15 november 2011

De technieken van Aikido zijn circulair.Ronde, sferische bewegingen vormen de kern van Aikido technieken.
De bewegingen of de technieken worden waargenomen door het lichaam (gotai) en gecompleteerd door de geest van sfericiteit. Een cirkel is volledige leegheid en het is volledige leegheid dat leven schenkt aan de geest (shinki). Volledige leegheid is volkomen vrijheid. Ki ontstaat wanneer er zich in volledige leegheid een centrum ontwikkeld. Het is de ziel (tamashii) dat de oorsprong vormt van ki en het leven van het oneindige universum vanuit het centrum van de leegte. De ziel is de maker van alles en is er de onverwoestbare ouder van.
De basis elementen voor het creeeren van technieken (waza) volgen als de cirkel wordt bestuurd door de ziel van het lichaam. Een staat waarin alles in overvloed is, is de ware manifestatie van de cirkel. De cirkel creeert, onderhoudt en beschermt alle dingen, zowel levend als levenloos, door ki-ubi (ki voortbrenging) en sei-ubi (leven voortbrenging). 
Oorzaak en gevolg zijn op dezelfde wijze deel van de ronde bewegingen van de cirkel. Het krijgskundige aspect van Aikido is dat ook.

De oorsprong van ki ligt in de bolvorm van de ziel.
Het is de sfeer (ronding, kring) van de ziel (tamashii) dat Aiki gebruikt om de geest te laten harmoniseren met de dingen opdat leven kan opbloeien. Alle ki van het gehele universum kan worden omvat binnen de ronding van de ziel. Doordat ki geleid kan worden bevat het zich in een oneindige variatie aan waza, klaar om op ieder moment te worden toegepast.
Er is geen voortgang mogelijk naar ontplooiing, spirituele ontwikkeling of harmonie zonder deze sfeer van de ziel. Zonder deze sfeer houdt de terugkeer naar het lichaam (gotai) op.
De volledige leegte van de sferische ziel heeft zijn oorsprong in de eenheid met het universum.

Wanneer de sfeer van de ziel wordt gerealiseerd.
De kern van het verwerkelijken van deze sfeer van de ziel is het omvatten binnen de cirkel van de relatieve bewegingen van oorzaak en gevolg. Net zoals iets dat wordt omvat door de palm ban de hand, wordt alles in de sfeer opgenomen. Dit is de kern van het krijgskundige aspect van Aiki. Als er een ziel is in jezelf, dan is er een ziel in anderen. Het voortbrengen van ki, onderwijl leven schenkend aan Aiki, de sfeer omvat het allemaal. De sfeer is in staat om vrij met alles samen te smelten. Het geheim van d sfeer ligt in het vormen van een centrum in volledige leegheid van waaruit waza vervolgens ontstaan.

Morihei Ueshiba O Sensei (vertaling uit het engels; Tom Verhoeven) 

Toelichting
In zijn uitleg gaat O Sensei hier uit van drie elementen waaruit de mens bestaat; gotai (lichaam), shinki (geest, bewustzijn) en tamashii (ziel).

Niet alle mensen hebben een (volledige) tamashii en je kunt je tamashii ook verliezen. O Sensei benadrukt hier dat de aikidoka tamashii nodig heeft om tot volledige ontplooiing en spirituele ontwikkeling te komen. Zonder tamashii zijn we niet in overeenstemming met de natuur, met het universum en zijn we ook niet in staat de volledige creativiteit van Aiki te ervaren.    

De tamashii die niets anders is dan onze ziel, onze essentie, neemt de vorm aan van een cirkel of preciezer een bol, een sfeer. Deze omringt het lichaam. Krijgskundig gezien blijft een aanvaller ver buiten deze sfeer of hij wordt er door opgenomen. Het principe van een sfeer rond de krijger is al heel lang bekend, ook in andere culturen. De romeinen noemden het de aura.

Tegenwoordig zien we dat een aantal Aikido-instructeurs rechtlijnige technieken prefereren. Of zelfs benadrukken dat de essentie van Aikido in feite een rechte lijn is. Het gevolg is dat de technieken een hoekige vorm krijgen, abrupt worden uitgevoerd en confronterend zijn.
O Sensei benadrukt hier nog eens dat de essentie van Aikido in ronde, circulaire bewegingen ligt. Hij onderbouwt dit door te verwijzen naar de wijze waarop ki zich bij aanvang reeds manifesteert; in ronde, spiraalvormige bewegingen en naar  de oorsprong waar ki uit voortkomt; de tamashii van het universum, volkomen leegte waarin zich een centrum ontwikkelt .
Op dezelfde wijze ontwikkeld de aikidoka vanuit leegte een krachtig centrum omringd door zijn tamashii van waaruit een oneindige variatie aan technieken ontstaat.

Tom Verhoeven
Dojo cho

Auvergne,  herfst  2011

Geen opmerkingen:

Een reactie posten