Pagina's

dinsdag 15 november 2011

Gedachten omtrent Aikido
Deze wereld is in de eerste plaats vormgegeven door cirkels. En vervolgens door mensen.
Als je je ogen sluit lijkt alles verdwenen. Hemel en Aarde (Ten Chi) zijn daarom oorspronkelijk eigen aan ieder mens. Zonder ego en hebzucht zou Hemel en Aarde geheel eigen zijn aan ieder mens.

Aiki duidt op voortgang op zulk een spirituele weg samen met de weg van het lichaam (gotai – lichaam). Aiki is de manifestatie van de waarheid op zich en wat er ook moge gebeuren, het harmoniseert alles met een alomvattende liefde. We moeten een zien te worden,  voorzien van ware liefde en werkelijke deugd, met alle volken van de wereld.
Wordt iemand kwaad dan moeten we er mee zien te harmoniseren. Een krijger (bushi) wordt een Samurai genoemd. Samurai echter betekent een mens die zich wijdt aan de weg van de liefde.
Iemand die willekeurig schade en kwetsuren toebrengt aan anderen is geen ware samurai. Het oefenen van het lichaam en het verhevene, dienen als een steunpilaar voor de natie, bewegingen uit liefde creeeren, dat is de wijze waarop ik me verder zou willen ontwikkelen.
Budo heeft zich lange tijd ontwikkeld langs het verkeerd begrepen pad van de vernietiging van het menselijk leven. Aiki is er echter om het menselijk leven te sparen. Anders gezegd, Aikido is een methode om het nemen van mensenlevens te voorkomen. Aiki is het tegenovergestelde van het doden van mensen. Ik heb lang gestudeerd op dit onderwerp en, ofschoon mijn inzicht geenszins volledig is, wil ik samen met jullie allen voorwaarts bewegen naar de manifestatie van de grote geest van de menselijke liefde en goedheid, en de liefde en de bescherming van alle levende wezens. Deze grootste van alle waza is Aiki.
Overwinnen zonder strijd is Aiki. Masagatsu Agatsu, ware overwinning is zelf overwinning, is de voor jou bestemde missie in het leven om in te slagen. Dat houdt in dat men voortgaat op het juiste pad (Aikido), zonder zicht op de grotere, ruimere betekenis te verliezen.

Ueshiba Morihei O Sensei  (vertaling uit het engels; Tom Verhoeven)     

Toelichting
Wanneer O Sensei hier over liefde spreekt dan doelt hij niet op romantische liefde, op een gevoel van liefde voor een persoon, op de liefde tussen twee mensen of  de liefde voor een huisdier of de voorkeur voor een bepaald voedsel of een bepaalde drank. Het gaat hier om de oorspronkelijke daad of activiteit die leidde tot het ontstaan en de ontwikkeling van het universum en de wereld. Dat was een leven schenkende daad en derhalve een daad van goedheid en liefde. De mens, en zeker de aikidoka, moet er naar streven om die daad in het dagelijkse leven als voorbeeld in gedachten te houden en in dezelfde geest om te gaan met alles in zijn dagelijkse omgeving.

O Sensei bekritiseert hier de periode voorafgaand aan de tweede wereldoorlog en de tweede wereldoorlog zelf. In die periode werd hijzelf en mensen in zijn directe omgeving geconfronteerd met geweld en onderdrukking door de ultra-rechtse Japanse regering van die tijd. De training in Budo en de filosofie van Budo werd misbruikt, net als de Shinto religie of als dat niet mogelijk bleek zwaar onderdrukt. Met Aikido heeft hij een heel ander doel voor ogen die dichterbij de dienende taak van de oorspronkelijke samurai ligt; zelfontwikkeling, bescherming bieden en harmoniseren met alle mensen, alle volken op de wereld.
In de dojo bekwaam je je in technieken en bewegingen, je oefent lichaam en geest, je ontwikkelt een attente houding en gebruiken van wellevendheid (reigi) en je streeft naar de ware overwinning; zelfoverwinning. Zo is Aikido ook bedoeld, maar tegelijkertijd, zo benadrukt O Sensei het hier nog eens, moeten we met zijn allen dat hogere doel, vrede en harmonie(wa) tussen alle volken, vooral niet uit het oog verliezen.

Tom Verhoeven
Dojo cho

Auvergne,  herfst  2011      

Geen opmerkingen:

Een reactie posten