Pagina's

dinsdag 8 november 2011

Makoto no Kokoro - Oprechte geestStreef er naar om jezelf te overwinnen zodat je Makoto no kokoro, een oprecht hart (oprechte geest) kunt ontwikkelen.

Bezien vanuit de waarheid van het universum volgt Aikido de principes van de natuur.
Alle principes (ri) zijn in feite paden (do, michi). Deze principes begrijpen en ze laten manifesteren heet op haar beurt Ho – wet.

Aikido is Ho, de wonderbaarlijke wet van Takemusu Aiki ontvangen van de Hemel. Aikido kan ook omschreven worden als de weg van het in harmonie brengen van hemel, aarde en mens. Aikido is de weg van het harmoniseren van alle dingen zichtbaar en verborgen. Het is belangrijk te weten dat de technieken van Aikido er zijn om de ziel en het lichaam te louteren (misogi) door training. Aikido technieken (waza) vertegenwoordigen de principes van het universum en zijn de essentie van het universum.

Dit is de reden dat het beheersen van Aikido het mogelijk maakt om de principes van het universum te begrijpen en daardoor jezelf te leren kennen. Je kunt bijvoorbeeld een worden met het universum door volledig op te gaan in een slag met het zwaard. Aikido heeft wat wel Myohoken genoemd wordt of wel het wonderbaarlijke zwaard van de wet.
Dat gezegd zijnde kan deze weg van het zwaard zich ontwikkelen in een verkeerde weg wanneer degene die het zwaard hanteert nog niet een compleet persoon is. Wat is het dat een persoon compleet maakt?

Om compleet te zijn moet een persoon ten eerste een hart bezitten dat oprecht is en vol compassie, een onwrikbaar doel hebben juist handelen in acht te nemen en waarlijk mededogen te tonen. Vanuit een basis van waarlijke goedheid en schoonheid moet hij streven naar het behouden van deze eigenschappen. Zijn streven moet zijn deze basis te verstevigen en te verbreden in een bewegen in de richting van heldere wijsheid en sensitiviteit. Dit alles echter verlangt ware oprechtheid (makoto). Met andere woorden, het is essentieel om te vorderen op het pad van Harmonie met harten die verbonden zijn in de geest van oprechtheid en wederzijdse liefde. Het ontwikkelen van zo’n oprecht hart begint met het overwinnen van het zelf (het ego).

Ueshiba Morihei O Sensei
(vertaling uit het Engels; Tom Verhoeven)

Toelichting
Makoto is te vertalen met echt en met oprecht. Met oprechtheid wordt hier echter niet precies hetzelfde bedoeld als wat we in het Westen verstaan onder oprecht. Zo is het voor de westerling heel gebruikelijk om in alle oprechtheid een bepaalde mening toegedaan te zijn. Dit wordt in het Oosterse denken in het algemeen gezien als een dwaling of zoals de Buddhisten stellen een vorm van dukkha.  Juist het aanhangen van een eigen mening wordt gezien als onoprechtheid en typerend voor iemand die nog niet tot volle wasdom is gekomen. Men is nog niet compleet en daardoor nog niet in staat de principes en de waarheid van het universum te doorgronden en eigen te maken. Daarvoor is het nodig de eigen meningen en vooringenomenheden los te laten.
Tegenwoordig wordt in Aikido nogal eens effectiviteit van de techniek (“het moet wel werken!”) benadrukt of de correctheid van vorm ( “dit is de enige juiste manier waarop deze techniek kan en moet worden uitgevoerd”).
O Sensei legt de basis van Aikido heel ergens anders. Ethiek en esthetiek  vormen volgens hem niet alleen de grondslag van Aikido, maar de aikidoka ontwikkelt zich daarin ook steeds verder.  
Door het beoefenen van Aikido krijgt men een steeds dieper inzicht in het eigen ware zelf dat van nature in overeenstemming is met het universum. Een open geest zonder vooringenomen ideeen is een voorwaarde om werkelijk het Myohoken te kunnen hanteren en tot de essentie van Aikido te kunnen doordringen. Maar O Sensei waarschuwt hier ook voor het tegenovergestelde; wie met de verkeerde instelling en opvattingen aan de beoefening van Aikido begint zal zich gaandeweg ook in de verkeerde richting ontwikkelen en nimmer het echte Aikido (makoto no Aikido) kunnen begrijpen.

Tom Verhoeven

Dojo cho

Auvergne, herfst  2011      

Geen opmerkingen:

Een reactie posten