Pagina's

woensdag 23 november 2011

Resonantie
 De resonantie van de ziel van de universele orde

Aikido is de verheven beweging van de resonantie van de ziel van de universele orde. Alle resonanties van het universum worden gerealiseerd door Aiki en genereren oneindige energie. Alle resonanties van de universele orde leren van het universum, keren terug tot het centrum van het universum en worden een met het universum. Zij bewegen ook voorwaarts met de bewegingen van het universum. Op dezelfde (natuurlijke) manier creeert men de universele orde in het eigen lichaam. 

De universele orde absorbeert het fysieke lichaam volledig door middel van de resonanties van de universele orde. De extentie hiervan is de harmonisering van de harten van de mensen van deze wereld. In ander woorden, het verbinden van vrede en harmonie (wa) in een is een extentie van de universele orde. Vanzelfsprekend gaan oorlog en vechten in tegen deze universele orde, want zij zijn bedreigend voor de verbindingen (musubi) van de universele orde. Alles met elkaar verbinden met vrede en harmonie (wa) is Aiki. Mensen die er naar streven de wereld bij elkaar te brengen in vrede en harmonie worden Ware Mensen (Shin Jin) genoemd. Om dit te bereiken is ontwikkeling van ki (geest), chi (kennis, wijsheid), deugd, het fysieke lichaam en logisch nadenken belangrijk.

Door de oefening van de ziel van de universele resonantie wordt het hart op natuurlijke wijze herbouwd zodat men zijn ware zelf kan creeeren. Dit is de reden waar Aikido de techniek van loutering (misogi no waza) genoemd wordt.
Misogi no waza smeedt de grote geest van de universele liefde en bescherming terwijl het de universele orde van de hemelse goden en alle wezens beschermd en tegelijkertijd iemands fysieke missie laat vervullen.
Het is essentieel dat het hierboven gestelde bewerkstelligt wordt bovenop de vorm van de geest van Masakatsu Agatsu Katsu Hayabi (ware overwinning is zelfoverwinning, moge die dag spoedig aanbreken).
De universele orde van de goden en alle wezens is de wet die uitdrukking geeft aan de verheven vorm van de wonderbaarlijke werkingen van het universum. De oorsprong van dit alles ligt in een enkele bron. Dit is de reden dat het belangrijk is om op zo’n manier Aikido te beoefenen dat men onderwijl de ware vorm van de universele goden en van alle dingen kan observeren en men het eigen fundament kan bouwen op het grote zelf van het hierboven genoemde centrum. Dit proces resulteert in het openen van de ogen en de beoefening van groots Aikido wordt mogelijk. Aanvullend is het van belang een reflectief hart te behouden tijdens de beoefening van Aikido en terwijl men vordert in spirituele zin. Het eindresultaat hiervan is de ontwikkeling van een harmonieus lichaam en een lichaam en geest die met elkaar een eenheid vormen.

 Zij die Aikido beoefenen zullen ondervinden dat het belangrijk wordt om terug te keren naar de universele goden en naar alles via Budo. Dit is de betekenis van het observeren van de ware vorm van de universele goden en alle dingen. Door Aikido technieken in deze ware vorm uit te voeren is het mogelijk om te creeeren in overeenstemming met het Aiki principe.Vandaar dat het van belang is dat je gevoelig wordt voor de kleinste veranderingen in het universum. Dit is de diepere betekenis van het bevatten van de ware vorm van de universele goden en alle dingen. Zonder deze ware manifestatie te kennen , is het onmogelijk om een te worden met de waarheid van het universum. Voor de individuele beoefenaar houdt dit in dat men niet in staat zal zijn de eigen missie in deze wereld te realiseren.
Om deze waarheid te bevatten bekwaamt men zich met Aiki in de waarheid van het universum.
Zoals ik wel vaker stel, “De wonderbaarlijke schoonheid van het universum is de creatie van kami sama en het enige huis van ons allen”. We moeten er naar streven een werkelijk uitzonderlijke wereld te creeeren. Door de oefening  van het mee resoneren met de ziel van de universele orde heeft de onuitputtelijke energie (ki) de kracht een wereld in vrede en harmonie samen te brengen.  

Ueshiba Morihei O Sensei (vertaling uit het engels Tom Verhoeven)

Toelichting
Op het eerste oog lijkt dit een verwarrende tekst en begrijpt men meteen waarom O Sensei’s uitwijdingen over  Aikido vaak als obscuur werden gezien. Ook al is het een lastige tekst, toch is het beeld dat O Sensei hier schetst minder ingewikkeld dan het lijkt.

Het begin van het ontstaan van het universum stelt O Sensei zich voor als een cirkel. In die cirkel ontstaat een centrum, meestal aangeduid met een stip. Vandaar uit ontstaat de rest van het universum door middel van het toepassen van het principe Aiki. Elke volgende stap is ook weer een cirkel of een bol. Dit leidt tot een ordening die gaat van abstract naar tastbaar, van niets naar sterren, naar planeten, naar de wereld, naar de mens. In de hele natuur vinden we diezelfde ordening, zowel als de cirkels, sferen en spiraalvormen van het ontstaan van het universum terug. Door middel van Aiki ervaren we nog steeds dezelfde hernieuwende energie als resonantie. De hele natuur resoneert. Die resonantie komt oorspronkelijk uit het universum, uit het eerste niets en keert daar ook weer in terug. Aikido is de kunst om in eenheid met die resonantie te leven. Dit ervaart men eerst in de training van het eigen lichaam dat zich op een natuurlijke manier ontwikkelt en in datzelfde proces van trainen in het vinden en versterken van de eigen geest. 


Uit musubi, verbindingen of banden, ontstaat nieuw leven. Oorlogen en vechten in het algemeen verstoren die verbindingen en zijn dus bedreigend voor elk nieuw leven, in feite voor het leven zelf. O Sensei keurt oorlog en vechten daarom principieel af. Aikido gaat daarom niet over leren vechten en zelfs niet over zelfverdediging.

Eens te meer benadrukt O Sensei dat Aikido een vorm van reiniging van de geest is. Juist door die louterende werking komt men tot de realisatie van het ware zelf. En realiseert men zich de werkelijkheid van het universum.

O Sensei beschrijft hier een pad naar inzicht in de werkelijkheid, in de waarheid. Aikido is volgens O Sensei een pad naar verlichting. Het leidt tot een verlichtingservaring die net als in het Zen Boeddhisme in Aikido satori, letterlijk ontwaken, genoemd wordt.

Er bestaan meerdere websites waarop je op een forum je mening over Aikido kunt etaleren. En wie af en toe een kijkje neemt op zo’n forum ziet al gauw dat er veel verschillende opvattingen en meningen over Aikido zijn. Veel van wat er gezegd wordt klinkt aannemelijk, maar de ene mening is vaak tegenstrijdig met de andere. Hoe achterhaal je nu als aikidoka wat de juiste opvatting is?

De Griekse filosoof Plato geeft een heldere uitleg van de verlichtingservaring in zijn “Allegorie van de Grot”. Ik kan elke aikidoka aanraden kennis te nemen van die klassieke tekst. Volgens Plato brengt het afwegen van de ene mening tegen de andere ons niet dichterbij de waarheid. Volgens hem is iedere mening “doxa” (stelling, opinie, ons woord dogma is er vanaf geleid) die alleen een opinie geeft over de schaduwen van de werkelijkheid. Waar de filosoof naar streeft is inzicht in de waarheid, de werkelijkheid (episteme) of wijsheid (sophia).

Zo gezien is de eigen mening irrelevant.

Wie eenmaal een verlichtingservaring heeft meegemaakt wordt geconfronteerd met twee problemen. Een probleem werd reeds door Plato beschreven; voor de ander die geen verlichtingservaring heeft gehad is elke beschrijving van de werkelijkheid een mening die evenveel of minder waard is als zijn eigen mening. Mensen die vasthouden aan hun eigen mening kunnen de waarheid van de werkelijkheid zoals die geschetst wordt door een verlichte niet herkennen.

De taoistische traditie benadrukt daarnaast dat de verlichtingservaring moeilijk of zelfs in het geheel niet beschreven kan worden door het gebruik van alledaagse woorden. Als men het al zou willen beschrijven dan komen gedichten of liederen er eerder voor in aanmerking. Het door het taoisme beinvloedde Zen kent bijvoorbeeld een lange poezie-traditie waarin korte gedichten gebruikt worden om een glimp van die ervaring van satori (ontwaken) mee te geven aan een volgende generatie. Shinto kent een traditie waarin woorden en klanken ingegeven door de kami tijdens een ceremonie spontaan geuit worden door de kannushi of miko. Deze rationeel gezien onbegrijpelijke woorden laten iets doorklinken van een andere dan de dagelijkse werkelijkheid en worden na afloop van de ceremonie geinterpreteerd. De ratio heeft niet het vermogen om de werkelijkheid in zijn geheel te interpreteren of weer te geven. Soms is er iets anders nodig.
Iets daarvan vinden we in de uitleg van O sensei terug. Het is beslist geen academische tekst, het lijkt eerder een spontaan weergegeven bewoording van wat hem op dat moment bezig hield. Het verklaart ook waarom O Sensei soms alleen maar Aikido liet zien en elke verdere uitleg weigerde te geven.. Het herinnert ons aan de woorden van Roshi (Lao tse):

“Zij die spreken weten niet, zij die weten spreken niet”.

Tom Verhoeven
Dojo cho


Auvergne  herfst   2011  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten