Pagina's

zaterdag 5 november 2011

Methoden van Keiko


Aikido omvat meerdere methoden van keiko (oefenen). Enkele van de belangrijkste zijn :

Ippan Geiko
De gebruikelijke methode van oefenen zoals we die in de dagelijkse lessen het meest tegenkomen; sensei doet een techniek voor en de aikidoka doen deze zo precies mogelijk na. 

Hitori Geiko
Solo-training. Basisbewegingen, ademhalingsoefeningen, suburi, tanren uchi horen tot het soort oefeningen die de aikidoka thuis of in de buitenlucht zelfstandig kan oefenen.

Kakari Geiko
Methode waarbij in groepen getraind wordt, zodanig dat nage geconfronteerd wordt met de ene aanvaller na de andere. Een zeer intensieve trainingsmethode omdat de aandacht van nage na elke worp bijtijds bij de volgende aanvaller moet zijn. Naast een oefening in techniek is het vooral een oefening in concentratie, timing en alertheid.

Uchikomi Geiko
Methode van trainen waarbij nage de techniek telkens afwisselend links en rechts inzet, maar telkens stopt vlak voor het moment van de worp.

Jiyu Geiko
Zelfstandig, vrij oefenen. De aikidoka kiest zelf het thema van de oefening uit. Niet te verwarren met jiyu waza, vrije techniek, waarbij de aikidoka onderzoekt welke techniek op dat moment bij een specifieke of juist vrije aanval toepasbaar is. Een intensieve manier van trainen voor de meer gevorderde aikidoka.
 
Hikitate Geiko
Een manier van oefenen voor de gevorderde aikidoka. Uke maakt gebruik van zijn kennis van ukemi (het accepteren van een techniek) om de techniek van nage te ontwijken en zo mogelijk zelfs over te nemen. De rol van nage en uke ligt in deze manier van oefenen niet langer vast. Er wordt wel met een bepaalde techniek begonnen, maar de uiteindelijke vorm waar men in terecht komt is geheel afhankelijk van de actie en reactie van nage en uke.

Mitori Geiko
Wanneer door een blessure actieve training niet mogelijk is, zet de aikidoka zijn keiko voort door tijdens een les aan de kant plaats te nemen en toe te zien. Mitori Geiko is niet alleen leerzaam, het stimuleert de ki en bevordert de genezing  van de blessure.
 
Gasshuku Geiko
Samenkomst van aikidoka om gezamenlijk te trainen, gezamenlijk te eten, gezamenlijk te verblijven en gezamenlijk te leven. Wordt vaak ten onrechte vertaald met Aikido-stage of Aikido-seminar.

Yagai Geiko
Buiten in de open lucht in de vrije natuur trainen. Door buiten te trainen ervaart de aikidoka een eenheid met de natuur. De grondlegger van Aikido, Ueshiba Morihei O Sensei nam zijn leerlingen met regelmaat mee om in de bossen en heuvels van Kumano te trainen.

Bugi Geiko
Oefenen met wapens. Naast het oefenen van ongewapende technieken (taijutsu), vormt het oefenen met wapens (bugi geiko) een belangrijk onderdeel van Aikido. Het maakt Aikido niet alleen completer, het leidt tot een beter inzicht in de principes van Aikido en het maakt dat aikidoka beter bewegen en alerter leren reageren op de actie van de tegenstander. Het beoefenen van Aiki wapentechnieken komt de beoefening van ongewapend Aikido altijd ten goede.   

Tom Verhoeven
Dojo cho

Auvergne, herfst 2011

Geen opmerkingen:

Een reactie posten