Pagina's

woensdag 9 november 2011

Het Ware Budo


Verbind jezelf met de kosmos, dan zal het idee van overstijgen ophouden te bestaan. Het begrip “transcedentie” behoort tot de profane wereld. Wanneer elk spoor van transcenderen verdwijnt, dan verschijnt het ware zelf, de ware persoon – het goddelijke wezen. Maak jezelf leeg en laat het goddelijke werken.
Ueshiba Morihei O Sensei

Ware Budo maakt het je mogelijk een te worden met het universum.
Veel mensen over de gehele wereld zijn zich niet bewust van de waarheid van het universum. Om die reden blijft het voor velen van hen onmogelijk hun werkelijk potentieel als mens te realiseren. Ze leven niet in eenheid met het universum. Dit komt voort uit hun onbegrip voor de wetten van het universum. Dit heeft gevolgen voor goede mensen overal ter wereld en draagt bij aan het leed in de wereld. Mensen die hier serieus in geinteresseerd zijn en de grote weg van het koesteren van alle levende wezens der schepping willen beklimmen, zullen eerst voor zichzelf de ware wetten van het universum moeten zien te verhelderen. Dit doet men door zichzelf in overeenstemming te brengen met het universum en de drie domeinen van het Zichtbare, het Sublieme en het Goddelijke door het polijsten van de geest, onderwijl Aikido, de grote weg van de hemelse harmonie beoefenend. Om echte harmonie (Wa) te ervaren is het essentieel om niet tegen de waarheid van het universum in te gaan.

Net zoals de vier seizoenen lente, zomer, herfst en winter met veranderingen komen die universeel ervaren worden, zo ervaren mensen geluk, boosheid, vreugde en pijn. Terwijl we aan ons zelf werken is het van belang om de voortgaande ontwikkeling van het universum te blijven volgen en in geen geval hier tegen in te gaan. Zowel groei als verval volgen de weg van het universum.
Terwijl alle ervaringen daarom evenzeer deel uit maken van de oorspronkelijke orde en energie van het universum, is het tegelijkertijd belangrijk te beseffen dat het vuur (ka) van de hemel verbonden is met het water (mi) van de aarde. De geest en het lichaam maken beiden deel uit van deze oorspronkelijke bewegende orde. Alle zichtbare dingen maken deel uit van deze waarheid van het universum.

Zij die er naar streven om hun universele geest door Aikido te verfijnen moeten zien door te dringen tot deze oerbron en zich inspannen om vreugde en geluk te verschaffen aan al dat leeft. Zij houden zich in hun leven aan de waarheid en de geest van het universum, en houden zich aan de geest van universele liefde en bescherming. Dit zal uiteindelijk op een dag resulteren in het tot in het diepst van zijn wezen ontvangen van de grote stem van universeel geluk. Dit geluk is een van de gevolgen van het beoefenen van Aikido. Aikido is een weg die in volmaakte harmonie is met de waarheid van het universum.

In de weg van Aikido bestaat er uiteraard geen geest van conflicten. De afwezigheid van deze geest van oppositie, van tegenstand is een fundamenteel aspect van de grote weg van het koesteren van leven en ontwikkeling.

Ueshiba Morihei O Sensei
Vertaling uit het Engels door Tom Verhoeven

Toelichting
In meerdere van zijn teksten benadrukt O Sensei dat mensen zich zelf over het algemeen te zeer beperken in hun werkelijke vermogens. Die beperking van hun vermogens komt voor een belangrijk deel voort uit het verkeerde beeld dat zij hebben van hun ware zelf. De vergelijking die O Sensei wel vaker gebruikt is die van het zelf als spiegel. De spiegel is in staat de werkelijkheid perfect te weergeven. Maar dan moet deze wel goed gepolijst en gereinigd zijn. Zonder polijsten (tanren) en reinigen (misogi)ontstaat er een laag van sediment, stof op de spiegel waardoor de spiegel niet langer goed reflecteert. De vergissing die vele mensen maken is dat ze het stof of wat zich ook maar voor of op de spiegel bevind voor het ware zelf gaan beschouwen. Het gevolg is dat men geen reele kijk meer heeft op de werkelijkheid en niet langer in overeenstemming met de natuur, met het universum kan handelen. De mens creeert zich als gevolg daarvan al gauw een te groot ego, plaatst zichzelf op een voetstuk en doet er vervolgens alles aan om die positie te verdedigen. Door zichzelf te reinigen en te polijsten hervind de mens zijn oorspronkelijk zelf weer – het zelf dat in overeenstemming is met de natuur, het universum. De natuur en het universum kent van zichzelf geen conflicten en als de mens in overeenstemming met de natuur leeft dan zullen er tussen mensen onderling evenmin conflicten zijn. Door de beoefening van Aikido reinigt en polijst de aikidoka zijn ware geest, zijn werkelijke zelf en draagt daardoor bij aan een vreedzame, harmonieuze omgeving – in de eerste plaats in de dojo, in zijn familie, zijn werkomgeving, zijn leefgemeenschap en uiteindelijk in de gehele wereld. 

Aikido is geheel in overeenstemming met de natuur en geeft de aikidoka de mogelijkheid om de waarheid van de wetten van de natuur, van het universum te ontdekken. Een geschikte leermeester (sensei) is daarbij onontbeerlijk net zoals het belangrijk is dat men regelmatig in de dojo oefent. Maar minstens zo belangrijk is het dat men met de juiste instelling traint. Het is essentieel dat men elke vooringenomenheid, elke eigen mening of opvatting reeds bij de drempel van de dojo achterlaat. De aikidoka vangt elke les opnieuw aan met de open geest van een echte beginner (shoshinsha).  Deze open geest (men spreekt ook wel van een flexibele, kneedbare geest) is nodig om de principes, de universele wetten zoals die zich in Aikido openbaren te herkennen en te ervaren. Aikido is dus niet alleen een fysieke training, maar tevens een mentale, spirituele oefening. Uiteindelijk leidt dit tezamen tot een dieper bewustzijn van de werkelijkheid en tot de ervaring van kansha (intense dankbaarheid), van geluk en levensvreugde.

Tom Verhoeven
Dojo cho

Geen opmerkingen:

Een reactie posten